CECOMSE: una llarga tradició en el sector elèctric i energètic

CECOMSE SL és una empresa creada fa més de 25 anys avalada per una llarga tradició familiar al sector elèctric i energètic. Ha dut a terme projectes i instal·lacions a tot el territori nacional.

Disposem d’enginyeria pròpia, servei postvenda, manteniment i reparació d’avaries. 

Des de llavors fins a l’actualitat, l’empresa ha ofert un valor afegit als seus projectes i serveis gràcies al seu compromís amb el client i al seu personal altament qualificat, que han fet possible la consolidació de CECOMSE SL com a empresa referent al sector.

Treballem amb marques i proveïdors de reconeixement internacional i col·laborem amb diferents empreses amb què hem creat aliances comercials i tècniques.

Els nostres clients són Companyies elèctriques, Organisme oficials (Ajuntaments, Confederacions, Organisme Estatal, Governs Autonòmics, etc…), empreses i particulars.

CECOMSE SL té com a objectiu la qualitat, la sostenibilitat i el servei als nostres clients, abans, durant i després de la instal·lació dels nostres equips. Per aquest motiu hem implementat els sistemes de gestió següents: Gestió de la Qualitat (ISO 9001:2015) i Gestió mediambiental (ISO 14001:2015).

Actualment l’empresa intenta innovar constantment fent palès una contínua inversió en R+D+I (Investigació, Desenvolupament i Innovació).

Les activitats principals de l’empresa són: 

 • Energies renovables
 • Desenvolupament de projectes i oficina tècnica.
 • Legalitzacions d’instal·lacions elèctriques de baixa i alta tensió.
 • Instal·lacions elèctriques a Baixa i alta Tensió
 • Construcció de centrals hidroelèctriques clau en mà.
 • Disseny i construcció de quadres elèctrics.
 • Muntatge d’automatismes a centrals hidroelèctriques
 • Sistemes de supervisió i telecontrol. Programació de PLC’s i SCADA’s.
 • Instal·lacions solars fotovoltaiques.
 • Hibridació de centrals hidroelèctriques amb instal·lacions fotovoltaiques.
 • Automatització de maquinària.
 • Estudis termogràfics.
 • Manteniment preventiu, predictiu i correctiu d’instal·lacions.